Hvordan

Tilflugten

Hvordan

Det er dig der bestemmer, hvor dybt du vil "grave" i din historie.

Derfor er det også dig, der bestemmer samarbejdsformen.

Sandheden vil gøre dig fri! Tør du favne sandheden om dig selv og din værdi, vil du opdage, at du har vinger som svanen – der efter at have vokset op i en andegård under betegnelsen ”den grimme ælling” – kan gøre dig fri til at flyve ud af frygtens, mistillidens og desperationens fangenskab.

Der er mulighed for

  • samtaler over fx et enkelt tema i dit liv
  • opbygning af din livshistorie
  • gruppe - proces

Arbejdsgrundlaget for samarbejdet vil være at

  • vi sammen afdækker de oplevelser, der ikke har givet eller giver sammenhæng for dig.
  • du derved får mulighed for at vælge en ny verdensopfattelse [1]
  • den udefinerlige følelse af ubalance i din inderste kerne langsomt falder til ro
  • du dermed skaber ro i din hverdag og dit liv

Målet er at du får et udgangspunkt til at bevæge dig hen mod et sund og funktionel grundlag, hvor du - når du ser dig i spejlet opdager at svanen har erstattet den grimme ælling.

Usynligt handicap

Et fysisk handicap kræver – alt efter hvor omfattende det er - ekstra anstrengelser af den handicappede for at få livet til at fungere!

Et usynligt handicappet (mentalt / emotionelt) kræver ikke blot ekstra anstrengelser, men ofte beskyldes personen endog for at være uvillig, doven, dum og evt. fræk!

En synligt handicappet er mere eller mindre afhængig af omgivelsernes forståelse, velvilje og hjælp og må kæmpe for at få den.

Den usynligt handicappede erkender måske ikke engang selv sit behov for ekstra ressourcer og lader sig alt for nemt overbevise om virkelig at være ”uvillig, doven, dum og fræk!”

_________________

1) Ethvert menneske har visse forudsætninger, generelle opfattelser eller tro - filtre, hvor igennem vi opfatter, alt hvad der sker omkring os - generelle opfattelser af, hvad der er sandt! Man drager langt flere konklusioner på basis af disse opfattelser end man selv er bevidst om. Man vælger at leve og handle på grundlag af disse forudsætninger. Vores overbevisninger (bevidste såvel som underbevidste) danner grundlaget for vore værdier og disse værdier er afgørende for, hvad vi tror på! Hvilket igen er basis for vore valg og handlinger!” James Sire