Hvorfor

Tilflugten

I en verden, hvor mange oplever at livet er blevet for overvældende, er der behov for et tilflugtssted. Det kan have mange årsager. Mange gange orker man ikke at finde ud af hvorfor. Eller man er bange for at finde ud af, hvorfor livet overvælder en.

Alt for mange børn fik ikke lov at vokse op i et hjem med forældre, der værnede om dem og opfyldte deres reelle behov for omsorg, kærlighed, respekt, accept og anerkendelse.

"Tiden læger alle sår" siger et gammelt ord.

Men hvis der er "betændelse" i såret, kræver det hjælp.

Nogen forventer, at man skal kunne hive sig selv op ved håret. Og mange gør sig de største anstrengelser for at få hverdagen, livet og sig selv til at fungere ved at klynge sig til håbet om "at det nok snart bliver bedre".

Livet byder på oplevelser, som måske giver sammenhæng. Men for utallige børn, unge og nu voksne har der også været situationer, der ikke giver mening. Det er meget svært at skabe ro i hverdagen og livet, hvis der mangler sammenhæng i de oplevelser, man har med i sin livsbagage. Det bliver sværere at håndtere nutid og fremtid, hvis fortiden indeholder for mange uløste konflikter og situationer, der har skabt forvirring og kaos.

Livsbegivenheder og stress kan ofte følges ad. Mange oplever en udefinerlig følelse af ubalance i deres inderste kerne, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere. Når man oplever omsorgssvigt i en eller anden grad under opvæksten, kan dette ikke undgå at bidrage til ubalancen.

For mange er det svært at vide, hvem de er, hvis de er vokset op under forhold, der har medført store omvæltninger under opvæksten:

Forældre der ikke magtede at skabe den trygge havn, som et barn har brug for.

Det har måske ført til anbringelser udenfor hjemmet.

Konfrontation med et system, som ikke magtede at påtage sig ansvaret for konsekvenserne af anbringelsen.

Sagsbehandlere, pædagoger, plejefamilier og måske familie anstrenger sig for at varetage barnets interesser og yde omsorg. Men alt for mange anbragte børn er desværre faldet igennem huller i sikkerhedsnettet.

Livsforandringer kan have stor indflydelse på personen - positive såvel som negative. Desværre er det de negative - måske endda destruktive livsforandringer - der fylder mest og sætter de dybeste spor i personens selvforståelse.

Uanset, hvem man er, kræver det mod at se fortidens sårende og belastende situationer i øjnene. Det kræver overvindelse af stress, frygt, angst, usikkerhed, manglende selvværd, ufuldstændig selvforståelse og tab.

Graden af ovenstående varierer fra person til person alt efter hvor mange livsbegivenheder, der har medført uligevægt i personens inderste kerne.

Trangen til at vide og kende sandheden er stærk; men desværre er frygten for sandhed ofte ligeså stor eller større.

Er du på din livsrejse kommet så langt, at trangen til at vide og kende sandheden er større end frygten, kan vi tilbyde dig følgeskab på et stykke af din livsrejse.