Hvem

Tilflugten

Elisabeth Sukkot

  • Uddannet som sygeplejerske, hvor jeg er patientens "advokat"
  • Terapeutisk overbygning, hvor jeg er den omsorgssvigtedes "advokat"
  • Ansat som aflastningsfamilie, hvor jeg er barnets "advokat"

Værdier

Mine grundlæggende værdier er: ligeværdighed, troværdighed og medmenneskelighed

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at lytte og møde dine behov i forhold til samarbejdet ved at …

  • vise dig respekt og imødekommenhed
  • vise dig empati ved aktiv lytning
  • vise dig accept og anerkendelse
  • være professionel og konkret

 

Erfaring

Min ægtefælles arbejde som pædagog og afdelingsleder på det børnehjem, hvor vi boede i 15 år har givet mig førstehånds indsigt i anbragte børns livsvilkår.

Som sygeplejerske har jeg fået indsigt i den sårbarhed, som patienter oplever via mere eller mindre voldsomme livsforandringer. Tiden læger kun såret, hvis der ikke er infektion i såret.

Arbejdet som terapeut har lært mig, at mentale og emotionelle handicaps alt for ofte bliver overset, ignoreret, latterliggjort eller fortrængt. Dette har for mange medført en uoverkommeligt tung livsbagage.

Efter at vi har åbnet vort hjem op som tilflugtssted for børn anbragt udenfor hjemmet, har jeg erfaret, at konsekvenserne før og under anbringelsen sætter dybe spor i barnets selvværd og selvforståelse.

Jeg har i over 30 år samarbejdet med mennesker om i fællesskab at lette tyngden af deres livsbagage.